Web hlášení strojvedoucích OCP Východ, OCP Západ


Pozor! od 4.3.2021 používejte pouze novou verzi aplikace, kterou najdete na adrese https://sips.cd.cz
V případě problémů s novou aplikací kontaktujte helpdesk ČD-ISLogin:
Heslo:Při problémech s přihlášením kontaktujte své lokální IT pracovníky.